dilluns, 31 de gener del 2011

Les TIC i el món laboral

Des de fa uns anys hi ha la convicció que les tecnologies de la informació i la comunicació tenen la centralitat del nostre univers empresarial, lúdic i vital. El cert és que la història a grans trets es repeteix tanmateix des de la Revolució Industrial les empreses que han aconseguit innovacions tecnològiques han generat canvis. Evidentment canvis econòmics, però també canvis sociològics i per tant de les noves formes de treball.
En aquests moments d’incertesa crec que les Noves Tecnologies ens obren noves formes de relacionar-nos i ens doten d’un alè d’oportunitats de desenvolupar i trobar nous jaciments de treball.
Taula d'elaboració pròpia mitjançant http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
D’altra banda les xarxes socials i professionals són un bon mitjà per fer networking i guanyar nous contactes per trobar noves feines o potenciar el propi negoci. El networking professional ha de ser una filosofia de vida per  tal que sigui efectiu, cal conèixer gent però sobretot mantenir els contactes i ampliar la xarxa de forma estratègica. Cal ser conscient de la utilitat de les nombroses xarxes socials i la diferència entre xarxes socials, com facebook o myspace, i professionals, com Linkedin, que funciona com una mena de currículum virtual o Xing. En aquest sentit, hi ha xarxes com Linkedin són mol útils per “cercar talent i candidats per feines”.
Aquestes xarxes social asseguren la credibilitat de les dades que es publiquen a Internet, i utilitzar el Networking de xarxes socials consolidades disminueix el risc del mal ús d’aquestes dades i les possibilitats que tenen les empreses de potenciar el seu negoci amb una presència a la xarxa.
Taula d'elaboració pròpia mitjançant http://cuantovalemiweb.com/

En el cas concret de la nova economia, hi ha una primera etapa de maduració dels subsectors infraestructurals, és a dir de la indústria TIC, i una etapa d'expansió de la indústria dels continguts. I la segona, la major intensitat en capital de la indústria TIC i la major intensitat en treball en la indústria dels continguts. En aquest sentit, sembla clar que l'expansió de la ocupació en el sector vindrà determinat per la mesura que la indústria dels continguts tradicionals s'adapti a les noves tècniques digitals, sense menysvalorar també la maduració de les comunicacions.

Penso que en aquests moments d’incertesa i tant dur per les noves generacions d’incorporar-se al mercat laboral cal pensar a emprendre, doncs les portes per entrar a treballar a llocs fins ara molt desitjats com als bancs i a les administracions estan tancades. Cal que entre tots però especialment les universitats i les administracions introdueixin la mentalitat de l’emprenedoria a les noves generacions.

Alfons Cornellà va definir que hi ha dos tipus de joves emprenedors. Els joves que tenen un gran talent ( aquests ja aconsegueixen tot sols a generar talent per la societat) i els joves que tenen talent i necessiten que la societat els creï ecosistemes perquè desenvolupin el talent per donar valor a la societat. Avui en dia els joves multipliquen les possibilitats de les seves iniciatives gràcies a les seves habilitats amb l’ús de les Tecnologies. Cada persona ha de desenvolupar el seu talent, hem de tenir present que per emprendre un projecte d’èxit la contribució del talent no és definitiu, tanmateix, la practica del treball dur i constant amb una bona dosi de creativitat supera el talent.